HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Başkanlığımız, yurt içinden ve yurt dışından organizasyonumuza katılan umre yolcularımıza kaliteli hizmeti kendisine şiar edinmiştir.

Bu itibarla;

  • Umre yolcularımızı Allah’ın birer misafiri olarak görüyor ve onlara hizmet etmeyi en büyük şeref olarak kabul ediyoruz.

  • Umre ibadetinin her aşamasındaki hizmetleri “emanet ve sorumluluk” bilinciyle yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

• Liyakatli ve başarılı görevlilerimiz rehberliğinde usul ve adabına uygun bir ibadet,

• Umre yolculuğunun manevi bir yenilenmeye vesile olması amacıyla irşad ve rehberlik,

• Sağlık ve güvenlik şartları içinde yolculuk,

• Rahat ve huzurlu bir konaklama,

• Tecrübeye dayalı kaliteli ve nitelikli hizmet,

• Hizmet talep edenlerin her türlü haklarını koruyacak bir yolculuk.

Başkanlığımız, vatandaşlarımızın umre ibadetini en güzel şartlarda ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için Türkiye’den gönderilen personelin yanında Mekke/Medine’de ikamesi bulunan personellerimiz zaman mefhumu tanımaksızın organizasyonun başarılı bir şekilde ifası için gayret göstermektedirler. Bu hizmetlerin umre sezonu boyunca eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için Mekke/Medin’de hizmet etmek üzere; Umre Ekip Başkanlığı, Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi, Fetva ve İrşat Ekibi, Ayniyat ve İaşe Ekibi, Kargo (Medine’de) Ekibi, ve Sağlık Ekibi oluşturulmaktadır.

Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılarından oluşan Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi, Başkanlığımız ve seyahat acentaları tarafından düzenlenen umre organizasyonunun her safahatının denetimini yaparak raporlar hazırlamakta ve hizmet kalitesinin arttırılması için gayret göstermektedir. Bu hizmeti yerine getirmek amacıyla Başkanlık umre sezonu boyunca Mekke’de ve Medine’de yeterli sayıda ekip personeli görevlendirilmektedir.

Fetva ve İrşat ekibinin görevi; umre yolcularına yönelik fetva ve irşat hizmetlerini yerine getirmektir. Bu bağlamda umrecilerimizin yapmış oldukları ibadetten tam anlamıyla istifade edebilmeleri için Mekke ve Medine’de irşat programları düzenlemekte ve vatandaşlarımızın her türlü dini sorularına cevaplar vermektedirler. İrşat ekiplerimizin temel gayesi deneyimli ve alanında uzman personelle umre yolcularına kutsal topraklarda manevi coşkuyu en üst düzeyde yaşatmaya çalışmaktır. Bu bağlamda başkanlığımız bu hizmetleri gerçekleştirmek üzere İrşat Ekibi Üyesi, İrşat Koordinatörü, Kadın İrşat Sorumlusu, Okuyucu ve Ravza Tercümanı olmak üzere personel görevlendirmektedir.

Mekke umre ekibinin görevi; umre yolcularımızın Cidde havalimanındaki iş ve işlemlerinde yardımcı olunması, Mekke’ye intikallerinin sağlanması, ikamet edecekleri otellerin umre yolcularının Mekke’ye intikalinden önce hazır hale getirilmesi ve otellere yerleştirilmesi, ziyaret yerlerinin bir plan dâhilinde gezdirilmesi, muhasebe ve ayniyat hizmetlerinin yürütülüp takip edilmesidir. Başkanlığımız bu hizmetleri ekip başkanı ve görevlendirilen personeller aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Medine umre ekibinin görevi; umre yolcularımızın Medine havalimanındaki iş ve işlemlerinde yardımcı olunması, Medine’ye intikallerinin sağlanması, ikamet edecekleri otellerin umre yolcularının Medine’ye intikalinden önce hazır hale getirilmesi ve otellere yerleştirilmesi, ziyaret yerlerinin bir plan dâhilinde gezdirilmesi, hurma ve hediyelik eşyalarının Türkiye’ye intikalinin sağlanması, muhasebe ve ayniyat hizmetlerinin yürütülüp takip edilmesidir. Başkanlığımız bu görevleri görevlendirilen ekip başkanı ve ilgili personeller marifetiyle gerçekleştirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonuna tabi umre yolcularının Mekke-i Mükerreme’de, yürüme mesafesi dışındaki otellerden Kâbe-i Muazzama’ya intikalleri Başkanlıkça temin edilen servis araçlarıyla sağlanmaktadır. Cidde-Mekke-Medine arasındaki intikaller ile Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’deki ziyaret programları da yine Başkanlıkça temin edilen otobüslerle yapılmaktadır. Bu kapsamda her yıl bu hizmetleri yerine getirmek için yeterli sayıda personel görevlendirilmektedir.

Başkanlığımız vatandaşlarımızın kutsal topraklarda sağlık hizmetlerini alabilmeleri için gereken tedbirleri almaktadır. Bu bağlamda Mekke ve Medine’de sağlık ekiplerimiz tarafından umre yolcularımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır. Mekke ve Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihtiyacı karşılayacak sayıda sağlık merkezi açılmakta ve bu görevleri yerine getirecek yeterli sayıda doktor ve sağlık görevlisi görevlendirilmektedir. Mevcut sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda  mahalli hastanelerden de yararlanılmaktadır.  Başkanlığımız kutsal topraklarda sağlık hizmetlerini yerine getirmek için Mekke ve Medine’de doktor ve hemşireler görevlendirmektedir.

Umre yolcularının ibadete daha fazla zaman ayırması ve sağlıklı olarak beslenebilmeleri için Başkanlığımızca yemek hizmeti verilmektedir. Umre yolcularına, otellerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya verilmektedir. Otel konaklama türünde yemekler, kalınan oteller tarafından açık büfe şeklinde verilmektedir. Yürüme mesafeli ve servisli konaklama türlerlerinde tabldot usulü ile sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ile öğle kumanyası şeklinde verilmektedir.

Umre yolcularının iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında havalimanlarında yeterli personel görevlendirilmekte, karşılama ve uğurlama hizmeti verilmektedir. Uçuşlar, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen havalimanlarından, programa uygun olarak, havayolu şirketleri ile sağlanmaktadır.

Kutsal topraklara umre ibadeti için giden vatandaşlarımız aldıkları hurma ve diğer hediyelik eşyaların kendilerine yük olmadan zamanında ve güvenli bir şekilde Türkiye’deki adreslerine gönderilmesini arzu etmektedirler. Bu sebeple Başkanlığımız, vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılamak için kutsal topraklarda kargo hizmeti vermektedir. Kargo ekibinin görevi; umre yolcularımızdan talep edenlerin Medine’den satın aldıkları hurma ve hediyelik eşyalarının ülkelerindeki adreslerine güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Kargo hizmeti, Medine-i Münevvere’de kargo merkez binasında ve hurma pazarında bulunan ekipler tarafından yerine getirilmektedir. Gerektiğinde kargolar gezici kargo ekiplerince otel ve hurma bahçelerinden de randevu usulü ile teslim alınmaktadır. Bu hizmetleri yerine getirmek için ekip sorumlusu ve yeterli sayıda personel görevlendirilmektedir. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı, devletimizin güvencesi altında Diyanet-Acente ayrımı yapmaksızın, kutsal topraklara giden umre yolcularımızın bu arzularını yerine getirmeye yardımcı olmak üzere, Ticaret Bakanlığı ve PTT AŞ ile yaptığı işbirliği çerçevesinde kargo hizmeti sunmaktadır.

Umre ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüştürebilmek, umre yolcularının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için onlara, yolculuk öncesinde müftülüklerimizce umre hazırlık kursları, kafile tanışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte ve yolculuk esnasında eğitim, bilgilendirme ve irşat faaliyetleri yapılmaktadır.  

Başkanlığımız yurt dışı din hizmetleri müşavirlik ve ateşeliklerimizden bazıları umre organizasyonu düzenlemektedirler. Bu yolla gelen umrecilerimiz Cidde’den itibaren Başkanlığımız organizasyonuna dahil olmaktadırlar. Müşavirlik ve ateşeliklerimiz görev bölgelerinde kayıt, vize, eğitim ve ulaşım gibi hizmetleri kendileri vermektedir.Umrecilerimiz  Kutsal Topraklara girdiği andan itibaren Başkanlığımızın organizasyonuna dahil olmaktalar ve bundan sonraki umre hizmetlerini Başkanlığımız tarafından almaktadırlar.