ÖNEMİ


Kudüs; binlerce peygambere ve bu peygamberlere inen vahye tanıklık yapan, bir birinden önemli nice tarihi olayların meydana geldiği kutsal bir şehirdir. Peygamber Efendimizin (s.a.s) miraç yolculuğunda buradaki Mescid-i Aksa’da tüm peygamberlere imamlık yapması, Mescid-i Aksa’nın ilk kıblemiz olması biz Müslümanlar için bu kutsal şehrin önemini daha da artırmaktadır. Efendimiz (s.a.s) Mescid-i Aksa’nın ziyaret edilmesini ve buradan umreye gidilmesini teşvik etmişlerdir. Bu teşvike binâen Kudüs ve Mescid-i Aksa tüm Müslümanların ve özellikle Osmanlı tebaasının ziyaret edegeldikleri ve buradan umreye hareket ettikleri bir merkez olmuştur. Osmanlının yıkılmasından sonra bir süre kesintiye uğrayan bu önemli gelenek Başkanlığımız tarafından devam ettirilmektedir. Bu sayede terkedilen bir sünnet tekrar yaşatılmakta; aynı zamanda bu kutsal topraklarda kendi kaderleriyle baş başa bırakılan Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadıkları mesajı verilmektedir.

(Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs Rehberi kitapçığından alınmıştır.)