HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Başkanlığımız, yurt içinden ve yurt dışından organizasyonumuza katılan hacılarımıza  kaliteli hizmeti kendisine şiar edinmiştir.
Bu itibarla;
Hacılarımızı Allah’ın birer misafiri olarak görüyor ve onlara hizmet etmeyi en büyük şeref olarak kabul ediyoruz.
Hac ibadetinin her aşamasındaki hizmetleri “emanet ve sorumluluk” bilinciyle yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac organizasyonundaki temel ilkeleri şunlardır:

• Liyakatlı ve başarılı görevliler rehberliğinde usul ve adabına uygun ibadet,
• Hac yolculuğunun manevi bir yenilenmeye vesile olması amacıyla irşat ve rehberlik,
• Allah’ın misafirleri olan hac yolcularına hizmet etmeyi şeref olarak kabul etme,
• Hac hizmetlerini “emanet ve sorumluluk” bilinciyle yerine getirme.
• Güvenli ve huzurlu bir yolculuk,
• Rahat ve müreffeh bir konaklama,
• Tecrübeye dayalı kaliteli ve nitelikli hizmet.

Ülkemiz hac yolcularına ilişkin tüm hizmetler ile iş ve işlemler aynı zamanda Hac Organizasyonu başkanı olan Diyanet İşleri Başkanı'nın  sevk ve idaresinde gerçekleştirilmektedir. Organizasyonun her kademesindeki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kontrol edilmesi ise ilgili başkan yardımcısının nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Hac idare Merkezi; gerek Suudi Arabistan makamları nezdinde gerekse ülkemiz hac organizasyonunda görev alan tüm ekiplerin hac organizasyonunu yürütmelerinde koordine sağlayarak organizasyonun her sayfasını takip ederek kontrol altında tutmaktadır. Başkanlığımız veya acente organizasyonları dahilinde yer alan yolculara verilen hizmetler, yürütülen iş ve işlemler idari olarak Hac İdare Merkezi sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Hac İdare Merkezince organizasyonun yurtdışı plan ve programları yapılmakta ve yürütülmektedir. Organizasyonun düzenli bir şekilde yürütülmesi için Hac İdare Merkezince gerekli her türlü tedbirler alınmakta ve hizmet birimleri arasında koordine sağlanmaktadır.

Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılarından oluşan Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi, Başkanlığımız ve seyahat acentaları tarafından düzenlenen hac organizasyonunun her safahatının denetimini yaparak raporlar hazırlamakta ve hizmet kalitesinin arttırılması için gayret göstermektedir. Bu hizmeti yerine getirmek amacıyla Başkanlık, hac sezonu boyunca Mekke’de ve Medine’de yeterli sayıda ekip personeli görevlendirilmektedir.

Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüştürebilmek hac yolcularının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için yolculuk öncesinde eğitim, bilgilendirme ve irşat seminerleri yapılmaktadır. Başkanlığımız bu hizmetleri liyakatli uzman ekipler tarafından hac yolculuğu süresince de devam ettirmektedir. Kutsal topraklarda fetva ve dini soruları cevaplandırma hizmeti başkanlığımızın özel olarak görevlendirdiği uzmana hocalarımızın öncülüğünde 24 saat esasıyla hizmet vermektedir. İrşat ekiplerimizin temel gayesi deneyimli ve alanında uzman personelle hacılara kutsal topraklarda manevi coşkuyu en üst düzeyde yaşatmaya çalışmaktır. Hac yolcularımıza hac ibadetinin fıkhi boyutunun yanında Haremeyn’de ikamet adabı Mekke ve Medine'nin fazileti Allah'a itaat ve kulluk, Peygamber sevgisi Sünnet-i seniyyenin önemi gibi muhtelif konularda İrşat hizmetleri sunmaktadır. İrşat programları önceden yapılan plan ve programlar çerçevesinde her gün öğleden önce ve öğleden sonra düzenli olarak yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde de ayrıca akşamları da irşat programları düzenlenebilmektedir. Genel irşat programlarının yanında hacıların programına uygun bir şekilde yalnızca Kadınlara yönelik İshak programları düzenlenmektedir. Bu bağlamda başkanlığımız bu hizmetleri gerçekleştirmek üzere İrşat Ekibi Üyesi, İrşat Koordinatörü, Kadın İrşat Sorumlusu, Okuyucu ve Ravza Tercümanı olmak üzere personel görevlendirmektedir.

Koordinasyon ve İskan Ekibi hacılarımızın Cidde havalimanındaki iş ve işlemlerinde yardımcı olunması, yapılan programa uygun şekilde yolcuların Mekke - Medine ve Arafat intikallerinin sağlanması, Arafat’ta ve Mina’da gereken tedbirlerin alınması, hacılarımızın ikamet edecekleri otellerin Mekke’ye intikalinden önce hazır hale getirilmesi ve hacıların otellere yerleştirilmesi, otellerle ilgili her türlü eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, ekipler arasında koordinasyonun sağlanması, kafilelerin karşılanması, düzenli bir şekilde ikamet edecekleri yerlere intikalleri ve yapılan planlamaya göre yerleşimlerinin sağlanması, ziyaret yerlerinin bir plan dâhilinde gezdirilmesi, muhasebe ve ayniyat hizmetlerinin yürütülüp takip edilmesi gibi bir çok alanda hizmet yürütmektedir. Başkanlığımız bu hizmetleri ekip başkanları ve görevlendirilen personeller aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Başkanlığımız hac organizasyonunda oda tercihli konaklama türüne kayıtlı yolcuların, Mekke’de otellerinden Mescid-i Haram’a ulaşmalarının sağlanması, Cidde-Mekke-Medine-Cidde havalimanı arasındaki intikaller, ziyaret yerlerinin gezdirilmesi, Arafat intikallerinde rehberlik yapılması gibi hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla Servis Ekibi ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda her yıl bu hizmetleri yerine getirmek için ekip başkanı ve yeterli sayıda personel görevlendirilmektedir.

Başkanlığımız vatandaşlarımızın kutsal topraklarda sağlık hizmetlerini alabilmeleri için gereken tedbirleri almaktadır. Bu bağlamda Mekke ve Medine’de sağlık ekiplerimiz tarafından hacılarımıza sağlık hizmeti sunulmaktadır. Mekke ve Medine'de Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait yeterli tıbbi ve teknik donanıma, yataklı servise ve acil hizmeti veren hastane, sağlık merkezlerinde Türkiye'den görevlendirilen doktorlar ve sağlık personeli tarafından sağlık hizmetleri verilmektedir. Mekke ve Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihtiyacı karşılayacak sayıda sağlık merkezi açılmakta ve bu görevleri yerine getirecek yeterli sayıda doktor ve sağlık görevlisi görevlendirilmektedir. Hasta hacılarımızın tedavilerinde Türkiye’den getirilen ilaçlar kullanılmaktadır. Arafat, Müzdelife ve Mina intikallerinde, kurulan sahra hastaneleri ile sağlık hizmeti verilmektedir. Diyaliz hastası olan hacı adaylarımız, randevu tarihlerinde otellerinden alınarak tedavileri yapılıp tekrar otellerine geri bırakılmaktadır. Mevcut sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda mahalli hastanelerden de yararlanılmaktadır. Tedavisi mümkün olmayan vatandaşlarımızın Suudi Arabistan Hastanelerine sevk edilerek tedavilerinin yapılması sağlanmaktadır.

Hacılarımızın ibadete daha fazla zaman ayırması ve sağlıklı olarak beslenebilmeleri için Başkanlığımızca yemek hizmeti verilmektedir. Hacılarımıza, Mekke ve Medine’de oda tercihli konaklama türünde tabldot usulü ile sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya verilmektedir. Yemekler, Başkanlığa ait mutfaklarda Türkiye’den getirilen aşçılar tarafından diyetisyen kontrolünde hazırlanmaktadır. Yemeklerde %70 Türkiye’den tedarik edilen gıdalar kullanılmaktadır. Otellerimizde 24 saat çay, kahve ve su ücretsiz olarak verilmektedir. Otel konaklama türünde yemekler, kalınan oteller tarafından açık büfe şeklinde verilmektedir.

Hac yolcularının iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında havalimanlarında yeterli personel görevlendirilmekte, karşılama ve uğurlama hizmeti verilmektedir. Her kafilenin zemzemleri ekiplerimiz tarafından kendilerine teslim edilerek konturlara kadar takipleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Havalimanı Hizmetleri kapsamında hasta hacılarımızın sedye ve ambulans uçakla dönüşleri için gerekli belge ve raporlar ilgili ekiplerden temin edilerek havayolları yetkililerine ulaştırılmakta, ekip görevlilerimiz tarafından her bir hasta hacımıza sağlık görevlileriyle birlikte uçağa kadar eşlik edilmektedir.

Kutsal topraklara hac ve umre ibadeti için giden vatandaşlarımız aldıkları hurma ve diğer hediyelik eşyaların kendilerine yük olmadan zamanında ve güvenli bir şekilde Türkiye’deki adreslerine gönderilmesini arzu etmektedirler. Bu sebeple Başkanlığımız, vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılamak için kutsal topraklarda kargo hizmeti vermektedir. Kargo ekibinin görevi; umre yolcularımızdan talep edenlerin Medine’den satın aldıkları hurma ve hediyelik eşyalarının ülkelerindeki adreslerine güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Kargo hizmeti, Medine-i Münevvere’de kargo merkez binasında ve hurma pazarında bulunan ekipler tarafından yerine getirilmektedir.Gerektiğinde kargolar talep edilmesi durumunda gezici kargo ekiplerince otel ve hurma bahçelerinden de randevu usulü ile teslim alınmaktadır. Bu hizmetleri yerine getirmek için ekip başkanı ve yeterli sayıda personel görevlendirilmektedir. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı, devletimizin güvencesi altında Diyanet-Acente ayrımı yapmaksızın, kutsal topraklara giden umre yolcularımızın bu arzularını yerine getirmeye yardımcı olmak üzere, Ticaret Bakanlığı ve PTT AŞ ile yaptığı işbirliği çerçevesinde kargo hizmeti sunmaktadır.

Acenta aracılığıyla hac farizasını yerine getiren hacılarımıza sağlık, Arafat çadırlarında konaklama ve kurban ibadetinin yerine getirilmesi gibi bir takım hizmetler Başkanlığımız hac organizasyonu tarafında sağlanmaktadır. Acentalar ile getirmiş oldukları hac yolcuları arasında meydana gelen ve Acenta Sorumluluğuna intikal eden problemler ve şikayetler, Başkanlığımızın ilgili birimleri tarafından muhataplarla görüşülerek çözüme kavuşturulmaktadır.

Başkanlığımız yurt dışı din hizmetleri müşavirlik ve ateşeliklerimizden bazıları hac ve umre organizasyonu düzenlemektedirler. Bu yolla gelen hacılarımız ve umrecilerimiz Cidde’den itibaren Başkanlığımız organizasyonuna dahil olmaktadırlar. Müşavirlik ve ateşeliklerimiz görev bölgelerinde kayıt, vize, eğitim ve ulaşım gibi hizmetleri kendileri vermektedir. Hacı adaylarımız Kutsal Topraklara girdiği andan itibaren Başkanlığımızın organizasyonuna dahil olmaktalar ve bundan sonraki hac hizmetlerini Başkanlığımız tarafından almaktadırlar.

Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüştürebilmek, hac yolcularının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için hacı adaylarına, yolculuk öncesinde müftülüklerimizce Hac Yolcuları Eğitim Programı kapsamında hac hazırlık kursları, kafile tanışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte ve yolculuk esnasında eğitim, bilgilendirme ve irşat faaliyetleri yapılmaktadır. Hacı adaylarının ön kayıt formlarındaki beyanları doğrultusunda; Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen ve öğrenmek isteyenlere Kur’an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenmektedir.